Щодо питання групових (масових) позовів в законодавстві України - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
August 23, 2016 Щодо питання групових (масових) позовів в законодавстві України

В наш час трапляються випадки, коли порушуються права, однотипні за своєю природою. Коло фізичних осіб, права яких порушено є невизначено значним, але особи звертаються до суду кожен окремо зі своїм позовом. Такі позови мають однотипний характер, в них спір виникає із однакових підстав та висуваються однакові за своєю природою вимоги, і їх цілком доречно об’єднати в категорію «групових позовів».

Груповому позову притаманні такі особливі ознаки:

  • позов ґрунтується на обставинах, які є спільними для певного кола осіб, які звернулися до суду; представництво інтересів осіб, які звернулися до суду, здійснюється однією або декількома особами;
  • здійснення провадження за груповим позовом надає значні переваги порівняно з індивідуальною формою судового провадження;
  • ухвалене судом рішення є обов’язкове для всіх осіб, які звернулися до суду з даним позовом.

Груповий позов містить в собі елементи процесуальної співучасті (в провадженні беруть участь всі члени групи, і на них безпосередньо розповсюджується судове рішення), та судового представництва (від імені групи в силу особливих процесуальних вимог судове провадження ведеться однією або кількома особами).

Груповий позов можна визначити, як звернення до суду із позовом зі спільним предметом і підставами значної кількості осіб, права та інтереси яких порушені з однієї підстави, під час розгляду якого їх інтереси може представляти один або декілька представників. Такий вид позову може застосовуватись в будь-якій сфері суспільного життя, де порушується право чи інтерес, що є загальними для великої кількості осіб, які опинилися, в однаковій ситуації.

Українське законодавство містить норми, які надають особам потенційне право використовувати в Україні групові позови. Так, наприклад, згідно з ч. 3 ст. 27 Закону України «Про рекламу», органи державної влади, зазначені у ст. 26 цього Закону, з метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів реклами і учасників рекламного ринку, можуть звертатися до суду з позовами про заборону відповідної реклами та її публічне спростування.

Згідно пункту 12 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закріплено право сільського, селищного, міського голови звернутися до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади. Згідно положень п. 9 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про захист прав споживачів», об’єднання споживачів мають право звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними, щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій.

У сучасному українському процесуальному законодавстві також є норми, які у певній мірі передбачають можливість подання масових та групових позовів. Так, наприклад, ст. 32 Цивільного процесуального кодексу України передбачає можливість пред’явлення позову кількома позивачами або до кількох відповідачів, або ж ст. 23 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох відповідачів. Проте, зазначені правові норми не дозволяють у повній мірі реалізувати в Україні усі можливості, які надає правовий інститут групового позову.

Детальне законодавче закріплення інституту групового позову дозволить оптимізувати навантаження на суди, оскільки у певних випадках: наприклад, стягнення заробітної плати великою кількістю працівників одночасно або щодо захисту прав осіб від порушень з боку керівництва садівничих товариств, кооперативів і таке інше.

Здебільшого, групові позови доцільно застосовувати у цивільному судочинстві при розгляді трудових спорів: стягнення заробітної платні працівниками, оскарження звільнення груп працівників и таке інше, а також у цивільному судочинстві щодо захисту прав споживачів. Запровадження правових норм в законодавстві України, які повністю врегулюють питання групового позову матимуть такі основні позитивні наслідки, як:

  • захист великого кола осіб, чиї права та інтереси було порушено;
  • зменшення судового навантаження однотипними позовами;
  • економія матеріальних та часових ресурсів учасників процесу.

Станіслав Борисов, Сергій Свєтлов, Катерина Савицька

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.