Розмежування понять «банківська таємниця» та «комерційна таємниця» - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
August 1, 2016 Розмежування понять «банківська таємниця» та «комерційна таємниця»

Для стабільного та ефективного функціонування банківської системи держава створює умови та надає гарантії здійснення банківської діяльності. Однією з таких гарантій є банківська таємниця. Законодавством передбачено право банків на збереження таємниці операцій, рахунків та вкладів своїх клієнтів і кореспондентів та визначено підстави, за якими інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита банками (статті 60−62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 1076 ЦК України).

Проблема правового регулювання банківської таємниці нині є дуже актуальною. Не менш важливим є питання розмежування понять «банківська» та «комерційна» таємниця та відмежування їх від суміжних понять.

Важливим елементом поняття «банківська таємниця» є її зміст.

У статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» законодавець визначає зміст відомостей, що становлять банківську таємницю: «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку».

Взагалі, розглядаючи категорію «банківська таємниця», слід зазначити, що складовим її елементом є інформація. Звертаючись до положень Цивільного кодексу України, слід зауважити, що Кодекс відносить до банківської таємниці взагалі відомості про клієнта, тим самим ширше визначає зміст інформації про клієнта, що становить банківську таємницю, ніж ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Водночас Цивільний кодекс України залишає поза банківською таємницею інформацію про клієнтів іншого банку, зазначену у документах, угодах та операціях клієнта.

Необхідно зазначити, що категорія «банківська таємниця» є комплексним правовим явищем, основу якого обумовлюють такі елементи: 1) це інформація щодо клієнта, яка стала відомою банку у процесі його обслуговування; 2) це інформація певного змісту, який визначається законом; 3) це один з видів правового режиму інформації з обмеженим доступом.

Зі здобуттям Україною незалежності, з переходом до ринкових відносин, сформувався окремий інститут — комерційна таємниця. Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Стаття 155 Господарського кодексу України також частково визначає особливості комерційної таємниці, яка включає до останніх об’єкти прав інтелектуальної власності. При цьому ст. 162 Господарського кодексу України визначає повноваження суб’єктів господарювання щодо комерційної таємниці. Зокрема, «суб’єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності».

Звертаючи увагу на зазначені положення, слід навести ознаки комерційної таємниці: 1) секретність інформації, яка є комерційною таємницею, полягає в тому, що вона є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить; 2) інформація, яка визнається комерційною таємницею, має комерційну цінність, тобто певну цінову визначеність (вартість); 3) комерційна таємниця — склад і обсяг відомостей, що визначені суб’єктом господарювання або уповноваженим на це органом; 4) при визначенні складу й обсягу комерційної таємниці має враховуватись постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611; 5) володілець інформації повинен вживати належних заходів до охорони інформації, яка є комерційною таємницею; 6) строк правової охорони комерційної таємниці обмежується часом дії сукупності факторів, коли така інформація: має комерційну цінність, невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до її схоронності.

Повертаючись до питання співвідношення понять «банківська» та «комерційна» таємниця слід зазначити, що аналіз чинного законодавства дає можливість виділити їх принципові відмінності:

1) банківська таємниця належить до категорії таємної інформації в силу своєї назви. Комерційна ж таємниця, виходячи зі змісту Закону України «Про інформацію», належить до конфіденційної;

2) на відміну від комерційної таємниці, зміст та обсяг якої визначають фізичні чи юридичні особи на власний розсуд, перелік відомостей, що є банківською таємницею, визначаються виключно законом. Поширення відомостей, що становлять комерційну таємницю, здійснюється за бажанням фізичних та юридичних осіб, у володінні, розпорядженні або користуванні яких вона перебуває. Власник комерційної таємниці самостійно визначає порядок доступу до неї, у той же час правовий режим та зобов’язання щодо збереження банківської таємниці чітко визначені законом;

3) банківську таємницю становлять чужі відомості, тобто відомості про клієнтів та кореспондентів банку, і тому банк не має права на свій розсуд розпоряджатися зазначеними відомостями без наданої на те згоди. Водночас відомості, що становлять комерційну таємницю, можуть перебувати у власності банку.

Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та беручи до уваги встановлений перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, можна стверджувати, що банківська таємниця охоплює набагато ширше коло відомостей, ніж комерційна таємниця, і по суті «поглинає» її.

Зінченко Юрій Валентинович

August 5, 2019 В Україні буде діяти спрощена процедура надання послуг в сфері пенсійного забезпечення

2 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України № 681 від 17.07.2019 «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення», якою передбачено запровадження онлайн послуг в сфері пенсійного забезпечення.

July 11, 2019 В Україні запроваджено проект е-Малятко

Кабінет міністрів України 10 липня 2019 р. ухвалив постанову, яка дає старт реалізації проекту в сфері електронних послуг е-Малятко. Враховуючи щорічну народжуваність близько 400 000 дітей, реалізація проекту призведе у масштабі держави до вагомої економії коштів та часу для громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

June 7, 2019 Верховна Рада прийняла ЗУ «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»

6 червня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» № 1098, який передбачає практичну реалізацію процедури імпічменту президента України.