Новації в системі органів примусового виконання рішень - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
July 19, 2016 Новації в системі органів примусового виконання рішень

2 червня 2016 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», яким запроваджено новий в системі органів примусового виконання рішень інститут приватних виконавців. Законодавець визначив, що приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит. Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.

Також 2 червня 2016 року Верховною Радою України було прийнято новий Закон України «Про виконавче провадження» № 1404-VІII, який закріпив порядок примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), виходячи із запровадження нового інституту приватних виконавців. На відміну від чинної редакції Закону України «Про виконавче провадження», Закон № 1404-VІII не містить положень щодо індексації розміру аліментів, залишивши регламентування даного питання Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Вищезазначені закони «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» № 1403-VIIІ та «Про виконавче провадження» № 1404-VIIІ набирають чинність через 3 місяці з дня їх офіційного опублікування, тобто з 5 жовтня 2016 року. Одночасно з набранням чинності даних законів втрачають свою чинність Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24.03.1998 № 202/98-ВР та Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-XIV.

Ю. В. Зінченко

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.