Юристами РСG було проведено семінар для медичних працівників Харківської обласної наркологічної лікарні на тему: «Особливості надання психіатричної допомоги» - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
June 2, 2016 Юристами РСG було проведено семінар для медичних працівників Харківської обласної наркологічної лікарні на тему: «Особливості надання психіатричної допомоги»

Надання психіатричної допомоги займає окреме місце в системі охорони здоров’я, адже вона характеризується специфічним складом учасників правовідносин, підставами та умовами її надання. Окремо зазначена сфера ускладняється великою кількістю нормативно-правових актів, в яких закріплено умови медичної діяльності в сфері психіатрії та наркології.

В ст. 11 Закону України «Про психіатричну допомогу» закріплено, що психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) — на прохання або за згодою її батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, — на прохання або за згодою її опікуна.

Важливо зазначити, що у разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника психіатричний огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням (згодою) органів опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду.

У невідкладних випадках заява про психіатричний огляд особи може бути усною.

Клопотання про припинення надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може направлятися до суду особою, якій надається ця допомога, або її законним представником через 3 місяці з часу ухвалення судом рішення про надання або продовження надання особі такої допомоги.

Госпіталізація особи до психіатричного закладу має відбуватися добровільно добровільно — на її прохання або за її усвідомленою згодою. В окремих випадках госпіталізації особи до психіатричного закладу може відбуватися в примусовому порядку. Так особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність.

Особа, яку було примусово госпіталізовано до психіатричного закладу за рішенням лікаря-психіатра підлягає обов’язковому протягом 24 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу для прийняття рішення про доцільність госпіталізації. У випадку, коли госпіталізація визнається недоцільною і особа не висловлює бажання залишитися в психіатричному закладі, ця особа підлягає негайній виписці. У випадках, коли госпіталізація особи до психіатричного закладу в примусовому порядку визнається доцільною, представник психіатричного закладу, в якому перебуває особа, протягом 24 годин направляє до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про госпіталізацію особи до психіатричного закладу в примусовому.

До винесення судом рішення лікування може проводитися за рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів).

За рішенням суду можуть застосовуватися такі примусові заходи медичного характеру:
  1. надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;
  2. госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;
  3. госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;
  4. госпіталізація до психіатричного закладу з суворим наглядом.

Примусова госпіталізація припиняється на підставі рішення суду. Звернутися до суду з вимогою про припинення примусового надання медичної допомоги може сам пацієнт, його законні представники та інші зацікавлені особи, а також лікуючий лікар, або адміністрації лікарні.

Віктор Савченко

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.