19 жовтня 2016 р. набув чинності Закон України «Про фінансову реструктуризацію» - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
October 21, 2016 19 жовтня 2016 р. набув чинності Закон України «Про фінансову реструктуризацію»

Набув чинності Закон України «Про фінансову реструктуризацію» від 14.06.2016  №1414-VIII (далі – Закон), пов’язаний із змінами до Податкового кодексу України, що надають податкові пільги для учасників процедури реструктуризації. Даний Закон діятиме 3 роки, до 19 жовтня 2019 р.

Відповідно до норм Закону, процедура фінансової реструктуризації застосовується до реструктуризації господарської діяльності та активів боржника, у тому числі тих, що розміщені за межами України, і до грошового зобов’язання боржника, включаючи таке, що виникло на підставі договорів, які регулюються іноземним законодавством.

Боржник (будь-яка юридична особа окрім банків та фінансових установ) має право на участь у процедурі реструктуризації, якщо він перебуває у критичному фінансовому стані, а його господарська діяльність може бути визнана перспективною. Під критичним фінансовим станом законодавець визначає ситуацію, коли боржник самостійно визначає неспроможність своєчасно виконати свої зобов’язання перед кредитором. Проте, під дію даного Закону підпадають виключно ті підприємства, серед кредиторів яких є щонайменше один банк, або фінансова установа, які не мають з боржником спільних засновників. Інші кредитори боржника також можуть взяти участь у процедурі фінансової реструктуризації, але вони повинні надати згоду на участь у процедурі та не мають права голосу під час проведення процедури. Також такі кредитори надають згоду на передачу спорів, що виникнуть, до арбітражу. Згідно ст. 16 Закону, спостережною радою утворюється спеціальний арбітражний комітет, який розглядає спори, що виникають між сторонами в процесі фінансової реструктуризації.

Спір може бути переданий до арбітражу за наявності:

  • арбітражного застереження у рамковому договорі;
  • письмової згоди боржника в заяві про реструктуризацію;
  • арбітражного застереження у згоді кредитора на реструктуризацію.

Боржник не може знаходитись у стані банкрутства або досудової санації. Якщо він відповідає всім зазначеним у Законі критеріям, він звертається до спеціального державного органу, який повинен бути створений згідно з вимогами Закону, – Секретаріату.

За вимогами закону реструктуризація податкового боргу здійснюється протягом 10 робочих днів з дня погодження плану реструктуризації. План реструктуризації може передбачати розстрочення, анулювання частини боргу, передачу кредиторам права власності на майно боржника, залучення інвестицій, реорганізацію боржника, зміну керівництва боржника та інші заходи.

Загальний строк погашення розстроченого (відстроченого) податкового боргу не може перевищувати трьох років з дня погодження плану реструктуризації.

Після початку процедури фінансової реструктуризації діятиме мораторій на термін 90 днів стосовно примусового стягнення боргу з боржника, який може бути продовжено на 90 днів. Тобто, на період дії фінансової реструктуризації кредитори не зможуть порушити справу про банкрутство боржника, а останній звільняється від обов’язку повертати борги залученим кредиторам. Слід зазначити, що заборона реалізації необоротних активів боржника поширюється на всіх кредиторів, незалежно від їх участі у процедурі реструктуризації.

Отже, новий механізм фінансової реструктуризації передбачає, що для вирішення спору боржника з кредиторами повинна бути згода всіх сторін на його врегулювання. Вбачається, що така згода не завжди може бути досягнута між сторонами. Також, Закон передбачає вирішення спорів між сторонами тільки в порядку звернення до спеціально створеного арбітражу, що в подальшому може мати певні труднощі при виконанні рішення державними судами. В свою чергу, мораторій на примусове стягнення може розглядатися як позитивний момент з позиції боржника, якому надається можливість переглянути свою фінансову ситуацію та отримати вирішення проблеми, та може розглядатися і як негативний момент для кредиторів, коли боржник матиме можливість з власною метою відтягувати погашення заборгованості.

Олена Коваленко

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.