Проект Закону України «Про електронні довірчі послуги»: нюанси та особливості - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
October 27, 2016 Проект Закону України «Про електронні довірчі послуги»: нюанси та особливості

Розвиток суспільства на сучасних умовах неможливо уявити без залучення до всіх сфер життя електронних засобів. З метою гармонізації законодавства України до положень європейського законодавства, було розроблено законопроект «Про електронні довірчі послуги», який було прийнято за основу Верховною Радою України 20.09.2016 р. Даний законопроект планується як заміна Закону України «Про електронний цифровий підпис», та розглядає умови, за яких особи можуть укладати угоди в електронній формі з використанням спеціальних засобів ідентифікації та цифрових підписів. Вказаним законопроектом передбачається окреме надання послуг з ідентифікації, автентифікації та створення електронних цифрових підписів зареєстрованими в установленому порядку постачальниками таких послуг.

У проекті Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 17.05.2016 р. №4685 вказано, що він має на меті удосконалення системи електронних цифрових підписів, регулювання законодавства України в сфері надання електронних довірчих послуг, взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів і печаток.

Відповідно до норм даного законопроекту, електронна послуга – це будь-яка послуга, що надається через інформаційно-телекомунікаційну систему, а електронна довірча послуга – це послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють постачальнику електронних довірчих послуг щодо виконання ним спільних для всіх сторін взаємодії умов та зобов’язань під час надання такої послуги.

Розробники законопроекту передбачають засоби електронної ідентифікації та автентифікації, за допомогою яких можливим буде розуміння рівня довіри до засобів ідентифікації.

До складу електронних довірчих послуг, що будуть надаватися зареєстрованими постачальниками електронних довірчих послуг, входять:

  • створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката шифрування;
  • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
  • формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
  • реєстрована електронна доставка;
  • зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг та кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг.

Діяльність кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг зможе здійснюватися за умови внесення коштів на рахунок із спеціальним використанням у банку або страхуванням цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам. Розмір внеску на рахунку із спеціальним використанням у банку або страхової суми передбачено в еквіваленті не менш як 1000 мінімальних розмірів заробітної плати.

Новацією даного законопроекту та, безумовно, позитивним явищем можна розглядати той факт, що кваліфікований електронний підпис матиме таку ж саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та матиме презумпцію його відповідності власноручному підпису. Тобто, електронні документи та електронні підписи будуть розглядатися в судах України як докази, а також зможуть розглядатися як легальні документи на рівні з паперовими, що зможе прискорити розвиток комерційних відносин суб’єктів та сприятиме налагодженню міжнародних економічних відносин.

 Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, встановлених законом, можуть також вчинятися в електронній формі виключно із застосуванням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Для контролю за наданням довірчих послуг передбачається створення спеціального органу з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації та Комісію з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг з розробленням складної системи контролювання.

Отже, в цілому аналізований проект можна розглядати як позитивне нововведення для законодавства та укладення міжнародних угод суб’єктами господарювання України. Проте, вбачається, що передбачена досить велика кількість перевірок та контролюючих суб’єктів з боку держави, що може сприяти створенню певних «бюрократичних» процедур та негативно відображатиметься на оперативності для отримання електронних довірчих послуг контрагентами.

Олена Коваленко 

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.