Про деякі аспекти електронного декларування - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
November 8, 2016 Про деякі аспекти електронного декларування

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

В третьому абзаці цього ж пункту зазначено, що у 2016 році службові особи, які на день початку роботи зазначеної системи займають згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи.

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) 10 червня 2016 року прийнято рішення № 2 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, із змінами) про початок роботи системи електронного декларування з 1 вересня 2016 року. Система електронного декларування запроваджується в два етапи.

Перший етап розпочався з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016: щорічні декларації за 2015 рік подають особи, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно із примітками до статті 50 Закону «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище, а саме:

 • Президент України,
 • Прем’єр-міністр України,
 • член Кабінету Міністрів України,
 • перший заступник або заступник міністра,
 • член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
 • член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 • член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
 • член Антимонопольного комітету України,
 • Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
 • Голова Фонду державного майна України,
 • перший заступник або заступник Голови Фонду державного майна України,
 • член Центральної виборчої комісії,
 • народний депутат України,
 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
 • Директор Національного антикорупційного бюро України,
 • Генеральний прокурор України,
 • перший заступник та заступник Генерального прокурора України,
 • Голова Національного банку України,
 • перший заступник та заступник Голови Національного банку України,
 • член Ради Національного банку України,
 • Секретар Ради національної безпеки і оборони України,
 • перший заступник та заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,
 • Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим,
 • перший заступник та заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим,
 • радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України,
 • особи, посади яких належать до посад державної служби категорії “А” або “Б”, у відповідності до положень статті 6 Закону України «Про державну службу», а саме:

категорія “А” (вищий корпус державної служби) – посади:

 • Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
 • керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
 • керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників;
 • голів місцевих державних адміністрацій;
 • керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

категорія “Б” – посади:

 • керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
 • керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
 • заступників голів місцевих державних адміністрацій;
 • керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
 • заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднесені до першої – третьої категорій, а саме:

перша категорія:

 • посади Київського міського голови,
 • голів обласних рад та Севастопольського міського голови;

 

 друга категорія

 • посади Сімферопольського міського  голови,
 • міських (міст  –  обласних  центрів)  голів;
 • заступників  голів обласних рад  та  Севастопольського  міського  голови, 
 • заступника міського голови – секретаря Київської міської ради;

 

 третя категорія

 • посади перших заступників та заступників міських голів  (міст  –  обласних  центрів)  з  питань  діяльності виконавчих  органів  ради;
 • секретарів  міських  (міст  – обласних центрів та міста Сімферополя) рад,
 • міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній  Республіці  Крим  значення,  крім міст – обласних центрів),
 • голів районних, районних у містах рад;
 • судді,
 • прокурори,
 • слідчі,
 • керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів,
 • керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя,
 • керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення,
 • військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Ці особи подають декларації протягом 60 календарних днів з дати початку роботи системи, тобто останній день подачі декларацій такими суб’єктами декларування — 30 жовтня 2016 року; декларації подають особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. До першого етапу НАЗК відносить і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище.

Другий етап починається з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 – подають всі інші суб’єкти декларування.

    Примітка: у відповідності до положень абзацу 13 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону, а саме:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, особи, які є суб’єктами декларування та не віднесені до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов’язані подати електронну декларацію у встановлені законом строки з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 року.

Станіслав Борисов 

August 5, 2019 В Україні буде діяти спрощена процедура надання послуг в сфері пенсійного забезпечення

2 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України № 681 від 17.07.2019 «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення», якою передбачено запровадження онлайн послуг в сфері пенсійного забезпечення.

July 11, 2019 В Україні запроваджено проект е-Малятко

Кабінет міністрів України 10 липня 2019 р. ухвалив постанову, яка дає старт реалізації проекту в сфері електронних послуг е-Малятко. Враховуючи щорічну народжуваність близько 400 000 дітей, реалізація проекту призведе у масштабі держави до вагомої економії коштів та часу для громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

June 7, 2019 Верховна Рада прийняла ЗУ «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»

6 червня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» № 1098, який передбачає практичну реалізацію процедури імпічменту президента України.