Постановою від 18.01.2017 по справі № 6-2789цс16 Верховний Суд України сформулював певні аспекти стягнення грошових коштів за договором позики, укладеного між фізичною особою-кредитором та позичальником-юридичною особою - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
February 24, 2017 Постановою від 18.01.2017 по справі № 6-2789цс16 Верховний Суд України сформулював певні аспекти стягнення грошових коштів за договором позики, укладеного між фізичною особою-кредитором та позичальником-юридичною особою

Відповідно до статті 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Частиною першою статті 1049 ЦК України встановлено, що за договором позики на позичальникові лежить обов’язок повернути суму позики у строк та в порядку, що передбачені договором.

Згідно із частиною другою статті 1047 ЦК України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Обгрунтовуючи свою правову позицію ВСУ зазначає, що договір позики одночасно є двостороннім правочином, але одностороннім договором тому що після його укладення всі обов’язки за договором позики, у тому числі повернення предмета позики або відповідної кількості речей того ж роду й такої ж якості, несе позичальник, а кредитор набуває за цим договором тільки права.

         Що стосується боргової розписки про отримання в борг грошових коштів – то вона є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, цим самим вона підтверджує факт його укладення, умови договору, а також засвідчує отримання від кредитора певної грошової суми або речей.

         Суд наголошує на тому, що досліджуючи боргові розписки або договори позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору. Суди повинні давати оцінку всім наявним доказам і залежно від установлених результатів – зробити правові висновки.

Світлов Сергій

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.