В Україні буде створено реєстр військовозобов’язаних - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
March 21, 2017 В Україні буде створено реєстр військовозобов’язаних

16 березня 2016 року Верховна Рада України підтримала законопроект № 2504а-д  «Про  Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних».

Відповідно до законопроекту, Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних (далі – Реєстр) – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Основними завданнями Реєстру є:

ведення військового обліку громадян – військовозобов’язаних (призовників);

планування та виконання заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом;

інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):

персональні дані;

службові дані.

Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потребується.

За відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

прізвище;

власне ім’я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність.

До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості щодо виконання ним військового обов’язку та військово-облікових ознак, перелік яких визначається у Порядку ведення Реєстру, затвердженому володільцем Реєстру.

Розпорядник Реєстру, органи адміністрування та ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема цілісності бази даних Реєстру, апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних (відповідно до цього Закону, Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про захист персональних даних” та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Сподіваємося, що наслідком впровадження подібного реєстру не буде розкриття конфіденційної інформації та персональних даних українських громадян.

Кирило Воронов

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.