Здійснено узагальнення рішень ЄСПЛ проти України в І кварталі 2017 року - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
April 24, 2017 Здійснено узагальнення рішень ЄСПЛ проти України в І кварталі 2017 року

Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини оприлюднено подання щодо вжиття заходів загального характеру, необхідних для виконання рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), що набули статусу остаточного у І кварталі 2017 р.

У І кварталі 2017 р. набули чинності 8 рішень ЄСПЛ у справах проти України щодо порушення статті 3 (заборона катування) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).

Серед обставин, що призвели до порушення Конвенції було названо:

 1. Непроведення органами влади вчасного і ретельного розслідування скарг заявника на нелюдське та таке, що принижує гідність поводження членів добровільної народної дружини з охорони громадського порядку;
 2. непроведення ефективного розслідування скарг заявника на жорстоке поводження з ним представників міліції; непроведення ефективного розслідування у зв’язку з діями приватних осіб;
 3. неналежні умови тримання заявників під вартою;
 4. непроведення ефективного розслідування скарг заявниці на ненадання їй належного лікування;
 5. неналежні умови транспортування утриманого під вартою заявника до суду; утримання заявника в металевій клітці під час судових слухань;
 6. ненадання належної медичної допомоги заявнику під час ув’язнення.

У справах пов’язаних з порушенням ст. 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканість) було виявлено такі ключові обставини, що призвели до порушення прав людини:

 1. Незаконне тримання під вартою заявника;
 2. непроведення органами влади з необхідною ретельністю екстрадиційноі перевірки;
 3. тривале та необгрунтоване тримання заявника під вартою;
 4. тривале та необгрунтоване тримання заявника під вартою;
 5. недослідження судами належним чином питання законності тримання заявника під вартою під час розгляду його клопотань про звільнення.

Щодо порушення статті 6 (право на справедливий суд) виявлено такі особливості:

 1. Надмірна тривалість судового розгляду справи заявника;
 2. обмеження права заявника на захист;
 3. залишення апеляційної скарги заявника без розгляду через несплату компанією-заявником судових зборів в повному обсязі;
 4. ненадання заявнику безоплатної правової допомоги під час апеляційного провадження для оскарження вироку щодо нього у Верховному Суді України;
 5. незабезпечення присутності заявника на судовому засіданні в апеляційному суді через невчасне повідомлення його про таке засідання.

Також були оприлюднені обставини, що є причинами для порушення ст. 12 Конвенції (право на шлюб), ст. 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту).

Ознайомитися з поданням є можливість за посиланням.

Кирило Воронов

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.