2 серпня 2017 року набув чинності Закон № 2136-VІІІ «Про Конституційний Суд України». - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
August 8, 2017 2 серпня 2017 року набув чинності Закон № 2136-VІІІ «Про Конституційний Суд України».

2 серпня 2017 року набув чинності Закон № 2136-VІІІ «Про Конституційний Суд України».

Новий закон встановлює порядок організації і діяльності Суду, статус суддів, підстави і порядок звернення до Суду, процедуру розгляду ним справ та виконання його рішень. Згідно із законом до складу Суду входять 18 суддів, по 6 з яких призначають Президент, Верховна Рада і з’їзд суддів України. Суд повноважний здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі є як мінімум 12 суддів, які прийняли присягу на спеціальному пленарному засіданні Суду.

 До повноважень Суду належить:

  • вирішення питань про відповідність Конституції України(конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • офіційне тлумачення Конституції України;
  • надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції Україничинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;
  • надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України(конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
  • надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;
  • надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
  • надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
  • вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
  • вирішення питань про відповідність Конституції України(конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.

У складі Суду діють Велика палата, два сенати і шість колегій. Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють голова Суду, заступник голови, секретарі колегій.

Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія з числа суддів Конституційного Суду.

Головою Суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.

Для допомоги в розгляді конституційних скарг тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, вводиться інститут спеціального радника.

Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (amicus curiae) у справі.

Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

Суд зобов’язаний до 3 листопада прийняти регламент і утворити сенати. Конкурс на вакантні посади також повинен бути оголошений до листопада. У конкурсі не беруть участь судді, призначені до набрання чинності Законом. Такі судді можуть піти у відставку відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення.

 

 

Світлов Сергій Ігорович

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.