Національний банк України затвердив положення про Кредитний реєстр - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
May 8, 2018 Національний банк України затвердив положення про Кредитний реєстр

Постановою Правління Національного банку України від 4 травня 2018 р. № 50 було затверджено Положення про Кредитний реєстр Національного банку України.

Згідно з цим положенням, Кредитний реєстр – інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз і класифікацію кредитів.

Банк/Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) надає до Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції боржника, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним).

До реєстру надається наступна інформація:

 • Для фізичних осіб: 1) прізвище, ім’я та по батькові; 2) дата народження; 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 • Для юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) код за ЄДРПОУ.
 • Вид кредиту / наданого фінансового зобов’язання.
 • Номер кредитного договору.
 • Дата укладення кредитного договору.
 • Загальна сума кредиту / сума наданого фінансового зобов’язання, що зазначена в договорі.
 • Заборгованість за кредитною операцією.
 • Вид валюти кредиту / фінансового зобов’язання.
 • Кінцева дата погашення кредиту / дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору.
 • Розмір простроченої заборгованості за кредитною операцією.
 • Кількість днів прострочення.
 • Клас боржника, який визначається відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351.

Положенням передбачено можливість для фізичних і юридичних осіб звернутися з заявою на отримання інформації з Кредитного реєстру.

 Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня отримання заяви надає заявнику інформацію з Кредитного реєстру або повідомляє про те, що у ньому немає інформації стосовно заявника.

Заявник у разі незгоди з інформацією, яка міститься стосовно нього в Кредитному реєстрі, має право звернутися до Національного банку із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру.

Національний банк вилучає з Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або припинені, протягом 30 календарних днів після отримання інформації від банку/Фонду про погашення кредитної заборгованості або припинення зобов’язання.

Є всі підстави вважати, що існування подібного реєстру зможе підвищити ефективність систематизації інформації в секторі кредитування.

Кирило Воронов 

January 18, 2019 В Україні будуть введені нові засади соціальних послуг

17 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

January 8, 2019 З 1 січня 2019 року починають діяти нові правила двосторонньої торгівлі з ЄС

З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочато застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

December 17, 2018 Реформування державних і комунальних ЗМІ: стан та перспективи

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 31 грудня 2018 року є останнім днем, коли засоби масової інформації можуть здійснити роздержавлення, в іншому випадку – їх свідоцтво буде анульовано Міністерством юстиції України і вони не матимуть права випускати газети або журнали.