Основи регулювання тютюнової галузі в Україні - Peregrin Capital Group
Your protection and comfort
during legal proceedings
July 25, 2018 Основи регулювання тютюнової галузі в Україні

Тютюнова галузь є однією з найбільш регульованих в Україні. Понад 100 нормативних актів регламентують усі важливі  питання, пов’язані з виробництвом, реалізацією, продажем і споживанням тютюнової продукції. Основою виступає Рамкова конвенція Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну (далі – РКБТ ВООЗ). Дана конвенція була розроблена у відповідь на стрімкий розвиток глобалізації тютюнової промисловості. Ефективною протидією цьому з боку світового співтовариства була розробка внутрішньодержавних механізмів імплементації, та скоординованому застосуванню національного законодавства, спрямованого на боротьбу з тютюноспоживанням, у кожній державі-учасниці РКБТ ВООЗ, враховуючи національні особливості правової системи, звичаї і традиції. Рамкова конвенція ВООЗ була прийнята 56 сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 21 травня 2003 р. і набула чинності 27 лютого 2005 р. 16 червня 2003 р. РКБТ ВООЗ була відкрита для підписання. Відповідно до ст. 36 РКБТ ВООЗ Конвенція набула чинності 27 лютого 2005 р. З того часу вона стала одним з найбільш широко визнаних договорів в історії ООН. РКБТ ВООЗ є відкритою для держав-членів ВООЗ та держав, які не є членами ВООЗ, але які є членами ООН, а також для регіональних організацій економічної інтеграції.

Метою Конвенції та її протоколів є захист населення від негативних медичних, соціальних, екологічних, економічних наслідків споживання тютюну й тютюнового диму, від його руйнівного впливу на здоров’я людини, за допомогою забезпечення відповідних рамок для заходів боротьби проти тютюну, що підлягають здійсненню сторонами на національному, регіональному та міжнародному рівнях, з тим щоб постійно та істотно знижувати поширеність вживання тютюну і впливу тютюнового диму. РКТБ ВООЗ складається з преамбули, 38 статей, які розподілені по 11 частинах, і з 2 додатків. Основні положення РКТБ ВООЗ, що регламентують скорочення попиту на тютюн, містяться в статтях 6-14 і включають цінові, податкові заходи зі скорочення попиту на тютюн і нецінові заходи щодо скорочення попиту на тютюн. До останніх відносяться заходи щодо захисту від впливу тютюнового диму; регулювання складу тютюнових виробів; вимоги до упаковки і маркування тютюнових виробів; просвітництво, передача інформації, підготовка та інформування населення; обмеження щодо реклами, стимулювання продажу й спонсорства тютюну; заходи щодо скорочення попиту, зменшення тютюнової залежності й припинення вживання тютюну.

Основні положення РКТБ ВООЗ, що регламентують скорочення пропозиції тютюну, містяться в статтях 15-17. До них відносяться: обмеження, які стосуються незаконної торгівлі тютюновими виробами; продажу тютюнових виробів неповнолітнім і неповнолітніми; підтримка альтернативних видів економічно життєздатної діяльності. Положення, що регламентують загальні питання відповідальності (цивільної та кримінальної), містяться у ст. 19 РКТБ ВООЗ. Положення про наукове та технічне співробітництво та обмін інформацією викладені у статтях 20-22 РКТБ ВООЗ. Секретаріат Конвенції засновується ВООЗ відповідно до ст. 24 РКБТ ВООЗ. На 59 сесії Всесвітня асамблея охорони здоров’я доручила Генеральному директору ВООЗ заснувати постійний секретаріат Конвенції в рамках ВООЗ (резолюція WHA59.17). Секретаріат Конвенції знаходиться у Женеві. Глава Секретаріату Конвенції несе відповідальність і звітує перед Конференцією Сторін з технічних і договірних питань та перед Генеральним директором ВООЗ – з адміністративних і кадрових питань. Основні функції Секретаріату спрямовані на сприяння Сторонам у виконанні їхніх зобов’язань за Конвенцією і надання необхідної підтримки Конференції Сторін. Секретаріат у своїй роботі співпрацює з відповідними департаментами ВООЗ та іншими компетентними організаціями.

Для сприяння виконанню положень РКБТ ВООЗ створені різні правові інструменти: Протоколи та Керівні принципи, у яких містяться конкретні вказівки щодо здійснення різних статей. Рішенням Конференції Сторін (КС) FCTC/COP2(12) був створений Міжурядовий орган з переговорів для розробки Протоколу про незаконну торгівлю тютюновими виробами, який основуватиметься на положеннях ст. 15 РКТБ ВООЗ і буде доповнювати їх.  Конференція Сторін створила кілька робочих груп з повноваженнями щодо розробки керівних принципів і рекомендацій для здійснення різних положень Конвенції.

У 2008 р. ВООЗ запровадила Комплекс заходів для боротьби проти тютюну MPOWER і сприяння державам у здійсненні РКБТ ВООЗ. До цих заходів належать: моніторинг уживання тютюну і заходів профілактики; захист людей від уживання тютюну; пропонування допомоги з метою припинення вживання тютюну; попередження про небезпеки, зв’язані з тютюном; забезпечення дотримання заборон на рекламу, стимулювання продажу і спонсорство тютюну; підвищення податків на тютюнові вироби.

Україна підписала Конвенцію 29 червня 2004 р., а 15 березня 2006 р. Верховною Радою України Конвенція була ратифікована. РКБТ ВООЗ набула чинності для України 4 вересня 2006 р.  Делегація України брала участь у Конференціях Сторін РКБТ ВООЗ: у першій (Женева, лютий 2006 р.) в якості спостерігача, а у другій (Бангкок, липень 2007 р.) – як повноправний учасник. Україна є членом двох робочих груп КС РКБТ стосовно вироблення рекомендацій щодо здійснення положень статей 9, 10 і 11 РКБТ ВООЗ.

В Україні імплементація положень РКТБ ВООЗ базується переважно на Законах України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Сферу контролю над тютюном в Україні тим чи іншим чином регулюють й інші законодавчі акти: Закони України «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», Митний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення та ін.

Щодо основних вітчизняних нормативних актів, регулюючих тютюнову галузь, то слід відмітити, що 16 червня 2012 р. був підписаний Закон України № 4844 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», який набув чинності 16 грудня того ж року.

У минулому році парламентом України було прийнято законопроект про поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів. У 2018 році – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% і додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації, в середньому на 29,7%), а в наступні роки – аж до 2025-го – на 20%. У підсумку частка акцизного зобов’язання в середньозваженій роздрібній ціні на сигарети повинна досягти 60%, а сума акцизного податку повинна становити не менше 90 євро за 1 тис. сигарет вже з 2025 року (зараз – 20 євро).

Нещодавно на офіційному сайті СОТ було оприлюднено звіт Групи експертів у розгляді однієї з найскандальніших суперечок, в якій була задіяна і Україна – справі Гондурасу, Домініканської Республіки, Куби та Індонезії проти Австралії щодо типової упаковки тютюнових виробів (DS435DS44DS458 та DS467). За результатами розгляду справи Група експертів СОТ підтвердила право Австралії вимагати від тютюнових компаній виробництва та продажу тютюнових виробів в типовій упаковці без жодних атрибутів бренду, фірмових кольорів та логотипів, оскільки угоди СОТ містять виключення, які дозволяють країнам застосовувати обмеження для захисту здоров’я своїх громадян. Це рішення стало першим в історії СОТ, коли експертна група відхилила всі без виключення вимоги та аргументи країн-позивачів. Рішення СОТ створило вкрай важливий прецедент – принципи вільної торгівлі не мають заважати піклуватися про здоров’я суспільства.

В Україні, нажаль, має місце фіскальний тиск та непередбачуваність дій чиновників у сфері тютюновій галузі експорту та переробки. Прикладом цього є нещодавній спір про застосування режиму переробки між українськими фіскальними органами та міжнародним тютюновим виробником. По суті гучної справи, тютюнова компанія отримала від митниці дозвіл на переробку та здійснювала виробництво тютюнових виробів на експорт на підставі договорів купівлі-продажу. Але ГУ ДФС у Харківській області та Департамент податкового і митного аудиту ДФС зробили висновок про нібито неправомірність використання режиму переробки компанією і нарахували компанії більше півмільярда гривень штрафу. Аргументи фіскальних органів звелися до неможливості застосування режиму переробки на підставі договорів купівлі-продажу, претензій до формування собівартості готової продукції у бухгалтерському обліку та маркуванню готової продукції штрих-кодами. Але в той же час митний департамент самої ж ДФС, Міністерство фінансів, Рада омбудсмена і ряд експертів неодноразово підтверджували законність операцій компанії. Судовий процес між ДФС та компанією триває, і сам факт його наявності не кращим чином відбивається на привабливості України для інвесторів.

Сергій Світлов

 

August 5, 2019 В Україні буде діяти спрощена процедура надання послуг в сфері пенсійного забезпечення

2 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України № 681 від 17.07.2019 «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення», якою передбачено запровадження онлайн послуг в сфері пенсійного забезпечення.

July 11, 2019 В Україні запроваджено проект е-Малятко

Кабінет міністрів України 10 липня 2019 р. ухвалив постанову, яка дає старт реалізації проекту в сфері електронних послуг е-Малятко. Враховуючи щорічну народжуваність близько 400 000 дітей, реалізація проекту призведе у масштабі держави до вагомої економії коштів та часу для громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

June 7, 2019 Верховна Рада прийняла ЗУ «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»

6 червня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» № 1098, який передбачає практичну реалізацію процедури імпічменту президента України.