Запровадження інституту наставництва в Україні - Peregrin Capital Group
Ваша защита и комфорт
при ведении дел
12 сентября 2016 года Запровадження інституту наставництва в Україні

8 вересня 2016 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування˜” щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування».

Законодавством врегульовано, що підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для таких дітей, їх соціальна та психологічна адаптація може здійснюватися у формі наставництва.

Під наставництвом розуміється добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя, зокрема щодо:

  • визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
  • надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;
  • формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя (зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг);
  • ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування, подолання складних життєвих ситуацій;
  • формування навичок здорового способу життя, сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості.

Наставництво здійснюється з урахуванням інтересів дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між наставником та адміністрацією закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, стосовно інтересів якої укладається такий договір.

Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров’я.

Договір про наставництво може бути укладений без згоди дитини лише у разі, якщо така дитина у зв’язку зі своїм віком або станом здоров’я не може усвідомити факт наставництва.

Наставником дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім′ї та дітей, та уклала договір про наставництво.

Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім′ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо.

Наставник несе відповідальність за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди  відповідно до закону. Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими встановлено наставництво здійснюють служби у справах дітей.

Таким чином, запровадження добровільного інституту наставництва, може збільшити відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують підтримку і допомогу з боку небайдужих осіб.

Кирило Воронов

15 апреля 2019 года Президент підписав Кодекс з процедур банкрутства

15 квітня 2019 р. Президент України підписав Кодекс з процедур банкрутства.

5 апреля 2019 года В Україні набули чинності нові правила трансплантації органів

31 березня набув чинності Закон № 2694-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

15 марта 2019 года Чоловіки зможуть брати відпустку у зв’язку з пологами

У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до статті 17 Закону України "Про відпустки", яким запропоновано надавати чоловікам оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини.