Щодо питання групових (масових) позовів в законодавстві України - Peregrin Capital Group
Ваша защита и комфорт
при ведении дел
23 августа 2016 года Щодо питання групових (масових) позовів в законодавстві України

В наш час трапляються випадки, коли порушуються права, однотипні за своєю природою. Коло фізичних осіб, права яких порушено є невизначено значним, але особи звертаються до суду кожен окремо зі своїм позовом. Такі позови мають однотипний характер, в них спір виникає із однакових підстав та висуваються однакові за своєю природою вимоги, і їх цілком доречно об’єднати в категорію «групових позовів».

Груповому позову притаманні такі особливі ознаки:

  • позов ґрунтується на обставинах, які є спільними для певного кола осіб, які звернулися до суду; представництво інтересів осіб, які звернулися до суду, здійснюється однією або декількома особами;
  • здійснення провадження за груповим позовом надає значні переваги порівняно з індивідуальною формою судового провадження;
  • ухвалене судом рішення є обов’язкове для всіх осіб, які звернулися до суду з даним позовом.

Груповий позов містить в собі елементи процесуальної співучасті (в провадженні беруть участь всі члени групи, і на них безпосередньо розповсюджується судове рішення), та судового представництва (від імені групи в силу особливих процесуальних вимог судове провадження ведеться однією або кількома особами).

Груповий позов можна визначити, як звернення до суду із позовом зі спільним предметом і підставами значної кількості осіб, права та інтереси яких порушені з однієї підстави, під час розгляду якого їх інтереси може представляти один або декілька представників. Такий вид позову може застосовуватись в будь-якій сфері суспільного життя, де порушується право чи інтерес, що є загальними для великої кількості осіб, які опинилися, в однаковій ситуації.

Українське законодавство містить норми, які надають особам потенційне право використовувати в Україні групові позови. Так, наприклад, згідно з ч. 3 ст. 27 Закону України «Про рекламу», органи державної влади, зазначені у ст. 26 цього Закону, з метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів реклами і учасників рекламного ринку, можуть звертатися до суду з позовами про заборону відповідної реклами та її публічне спростування.

Згідно пункту 12 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закріплено право сільського, селищного, міського голови звернутися до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади. Згідно положень п. 9 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про захист прав споживачів», об’єднання споживачів мають право звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними, щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій.

У сучасному українському процесуальному законодавстві також є норми, які у певній мірі передбачають можливість подання масових та групових позовів. Так, наприклад, ст. 32 Цивільного процесуального кодексу України передбачає можливість пред’явлення позову кількома позивачами або до кількох відповідачів, або ж ст. 23 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох відповідачів. Проте, зазначені правові норми не дозволяють у повній мірі реалізувати в Україні усі можливості, які надає правовий інститут групового позову.

Детальне законодавче закріплення інституту групового позову дозволить оптимізувати навантаження на суди, оскільки у певних випадках: наприклад, стягнення заробітної плати великою кількістю працівників одночасно або щодо захисту прав осіб від порушень з боку керівництва садівничих товариств, кооперативів і таке інше.

Здебільшого, групові позови доцільно застосовувати у цивільному судочинстві при розгляді трудових спорів: стягнення заробітної платні працівниками, оскарження звільнення груп працівників и таке інше, а також у цивільному судочинстві щодо захисту прав споживачів. Запровадження правових норм в законодавстві України, які повністю врегулюють питання групового позову матимуть такі основні позитивні наслідки, як:

  • захист великого кола осіб, чиї права та інтереси було порушено;
  • зменшення судового навантаження однотипними позовами;
  • економія матеріальних та часових ресурсів учасників процесу.

Станіслав Борисов, Сергій Свєтлов, Катерина Савицька

15 апреля 2019 года Президент підписав Кодекс з процедур банкрутства

15 квітня 2019 р. Президент України підписав Кодекс з процедур банкрутства.

5 апреля 2019 года В Україні набули чинності нові правила трансплантації органів

31 березня набув чинності Закон № 2694-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

15 марта 2019 года Чоловіки зможуть брати відпустку у зв’язку з пологами

У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до статті 17 Закону України "Про відпустки", яким запропоновано надавати чоловікам оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини.