Ключові напрямки - Peregrin Capital Group
Ваш захист та комфорт
при веденні справ
Блок, созданный специально для фона tabs. Ничего содержать не должен

Міжнародний комерційний арбітраж

Міжнародний комерційний арбітраж — один із способів ефективного захисту активів, особливо в інших юрисдикціях. Арбітражна практика Peregrin Capital Group об’єднує команду юристів з багаторічним досвідом роботи у сфері міжнародного комерційного та інвестиційного арбітражу. Наша готовність запропонувати практичні рішення і задовольнити запити навіть найвимогливіших клієнтів робить послуги Peregrin Capital Group унікальними й ефективними. Ми завжди націлені на високий результат для клієнта, тому завжди готові запропонувати найбільш вигідні рішення.

Під кожен проект координатором практики формується команда професійних юристів, які розуміють особливості арбітражних процедур, нюанси арбітражних регламентів і цілей, співзвучних розвитку клієнта. На нас можна розраховувати на всіх етапах арбітражу — від вироблення найбільш прийнятного для клієнта механізму врегулювання суперечок, до слухань і забезпечення виконання арбітражного рішення.

У своїй практиці ми пропонуємо структурування арбітражних застережень при укладанні складних міжнародних угод, підготовку й ведення переговорів про арбітражні застереження в договорах; надання доарбітражних консультацій.

Практика юристів Peregrin Capital Group у сфері міжнародного комерційного арбітражу включає:

 • Ведення досудових переговорів;
 • Ведення переговорів та складання угод про мирне врегулювання спору;
 • Вибір міжнародної арбітражної інституції;
 • Оскарження винесених в Україні арбітражних рішень;
 • Визнання й приведення у виконання іноземних арбітражних рішень в Україні;
 • Здійснення арешту в забезпечення арбітражного провадження;
 • Вироблення стратегії захисту, складання договірних положень про спосіб вирішення спорів;
 • Консультації зі складання арбітражних угод;
 • Підготовка рекомендацій (в т. ч. меморандумів) з метою зниження комерційних ризиків Клієнта у зв’язку зі спірною ситуацією, що виникла;
 • Подання довірителів в міжнародному комерційному арбітражі, в тому числі в іноземних державах, при вирішенні спорів, що виникають в ході зовнішньоекономічної діяльності;
 • Надання клієнтам юридичної допомоги з питань права іноземних держав і територій.

Медіація та примирення сторін

Медіація та примирні процедури нерідко бувають кращими способами виходу з конфлікту. Їх відрізняє менша формалізованість, м’якість процесу, повна конфіденційність і швидкі терміни розгляду спору. Дуже часто після проведення медіації конфліктуючі сторони продовжують спільну діяльність і їхні взаємини (і особистісні, і професійні) виходять на інший рівень.

Для досягнення бажаного результату і комфорту Клієнта юристи Peregrin Capital Group:

 • Організують і проведуть процес переговорів;
 • Установлять контакт між учасниками конфлікту і оберуть найкраще рішення для сторін конфліктної ситуації;
 • Підготують юридичні документи, пов’язані з укладенням мирової угоди між сторонами;
 • Проведуть юридичний супровід визнання та затвердження мирових угод установами, зокрема судовими, на розгляді яких знаходиться спір, урегульований за допомогою медіації.
Консультант-куратор
напрямку
employees-img05 Олена Устименко

Медичне і фармацевтичне право

Юридична практика у галузі медицини та фармацевтики має певну специфіку і вимагає вузьких профільних знань у цій галузі. Консультанти даної практики мають професійний досвід у медичному праві більше 15 років, наукові публікації в цій галузі є визнаними фахівцями-експертами.

Наша основне завдання — не просто орієнтир на позитивний результат, а саме комплексний підхід до ситуації, що виникла в Клієнта в кожному окремому випадку, щоб уникнути несприятливих моментів у майбутньому.

Дефекти надання медичної допомоги, ятрогенії, механізми захисту прав людини в галузі охорони здоров’я, межі юридичної відповідальності медичного працівника, правові аспекти репродуктивних технологій, донорство, телемедицина, захист інновацій у фармацевтичній галузі, питання фармацевтичної безпеки та опіки і багато інших питань практики стають об’єктом нашої експертизи.

Крім того, наші консультанти систематично проводять семінари pro bono для колективів медичних установ і членів медичних асоціацій.

Практика команди Peregrin Capital Group представлена кращими фахівцями в галузі медичного й фармацевтичного права, що дозволяє нам надавати широкий комплекс послуг нашому Клієнту, включаючи:

 • Отримання ліцензій та дозвільних документів;
 • Юридичний супровід акредитації закладів охорони здоров’я;
 • Юридичний супровід діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності;
 • Розробка регламенту обробки персональних даних в закладах охорони здоров’я усіх форм власності;
 • Комплексний захист прав, пов’язаних з обробкою медичних даних;
 • Комплексний захист прав у разі порушення особистих немайнових прав;
 • Комплексний захист прав пацієнта;
 • Юридичний супровід закупівлі та ввезення спеціального медичного та діагностичного обладнання з подальшою сертифікацією;
 • Розробка пакету правових документів, в т.ч. договірної документації, для роботи з пацієнтами;
 • Юридичний супровід клінічних досліджень;
 • Реєстрація та супровід діяльності косметологічного виробництва;
 • Реєстрація та ліцензування фармацевтичних і косметологічних засобів;
 • Розробка та складання необхідного набору договорів для роботи фармацевтичної компанії;
 • Комплексний супровід пов’язаних з фармацевтичним бізнесом питань використання об’єктів інтелектуальної власності та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • Комплексний супровід питань, пов’язаних з державними закупівлями лікарських препаратів;
 • Консультування та підготовка юридичних висновків з окремих питань законодавства про охорону здоров’я, зокрема фармацевтичної діяльності
 • Повний юридичний супровід працевлаштування іноземних фахівців;
 • Правова допомога в розробці установчих документів приватних закладів охорони здоров’я;
 • Представництво інтересів у судових суперечках про якість надання медичної допомоги та медичних послуг;
 • Підготовка аналітичних матеріалів у сфері охорони здоров’я, зокрема фармацевтики.
 • Досудове врегулювання спорів суб’єктів медичних правовідносин.
Консультант-куратор
напрямку
employees-img03 Ірина Сенюта

Право соціального забезпечення

Практика права соціального забезпечення спрямована на вирішення соціально важливих питань і стосується консультацій у пенсійній сфері, безкоштовної медичної та лікарської допомоги, юридичного супроводу оформлення документів з інвалідності, оскаржень рішень державних органів про нарахування допомог і пенсій, оформлення пільг і субсидій, правову допомогу біженцям, оформлення документів для отримання статусу ветерана війни, учасника бойових дій.

Юристи даної практики беруть участь у підготовці законопроектів у даній сфері, співпрацюють з міжнародними організаціями в цій галузі, є експертами МОП.

Консультант-куратор
напрямку
employees-img06 Михайло Шумило

Податкові спори

В умовах нестабільності податкового законодавства Команда професійних юристів Peregrin Capital Group готова запропонувати Вам консультації з оподаткування фізичних і юридичних осіб, супровід при перевірках податкових органів, аналітичний висновок щодо мінімізації податків у Вашій діяльності, планування внутрішньогрупових операцій у структурах з іноземним елементом і міжнародне податкове планування, податковий due diligence, проектні розробки інвестицій, консультації щодо митних та акцизних зборів, виплати дивідендів, відсотків і роялті, виконання вимог законодавства щодо трансфертного ціноутворення, податкове планування резидентів і індивідуальне оподаткування резидентів та нерезидентів.

Також фахівці Peregrin Capital Group проводять

 • Оцінку та оскарження рішень податкових органів;
 • Аналіз потенційних ризиків і судових перспектив у податкових спорах;
 • Готують відповіді на запити податкових органів;
 • Консультують з питань договірного і корпоративного структурування та реструктуризації бізнесу для податкової оптимізації, гармонізації корпоративного оподаткування, щодо уникнення подвійного оподаткування;
 • Захищають при порушенні кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у значних розмірах.
Консультант-куратор
напрямку
employees-img04 Ярослав Єпіфанов

Судова практика

Наша команда — це адвокати та експерти міжнародного рівня, професіонали в галузі цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесів, які успішно розробляють ефективні стратегії з індивідуальним підходом до кожної справи.

Аналітичні навички, вміння правильно вибудовувати позицію, а також досвід, напрацьований в ході повсякденної судової практики — є саме тим потрібним ключем, який відкриє та вирішить найскладніше й специфічне завдання, поставлене Клієнтом.

Судова практика нашої команди спрямована на швидке отримання позитивного результату для наших клієнтів. В межах судової практики проводиться юридична експертиза стану справи і розробка оптимальних для Клієнта варіантів вирішення питання, формується стратегія захисту, пропонується досудовий супровід справи, представництво в органах слідства та дізнання, установах і організаціях, судове представництво інтересів Клієнта на всіх стадіях процесу, контроль виконання судових рішень, прийняття забезпечувальних заходів, підготовка всіх необхідних процесуальних документів, в тому числі позовних заяв, клопотань, відгуків на позовну заяву, апеляційних та касаційних скарг, підготовка експертних юридичних висновків про можливості захисту інтересів клієнтів в національних судах іноземних держав, міжнародних судових інстанціях, міжнародних урядових і неурядових організаціях, цілодобовий виїзд адвоката, щоденний контроль стану ходу справи.

У межах судової практики проводиться:

 • Юридична експертиза стану справи і розробка оптимальних для Клієнта варіантів вирішення питання;
 • Формується стратегія захисту;
 • Проводиться досудовий супровід справи, представництво в органах слідства та дізнання, установах і організаціях;
 • Судове представництво інтересів Клієнта на всіх стадіях процесу;
 • Контроль виконання судових рішень;
 • Ухвалення забезпечувальних заходів;
 • Підготовка всіх необхідних процесуальних документів, в тому числі позовних заяв, клопотань, відгуків на позовну заяву, апеляційних та касаційних скарг;
 • Підготовка експертних юридичних висновків про можливості захисту інтересів клієнтів в національних судах іноземних держав, міжнародних судових інстанціях, міжнародних урядових і неурядових організаціях;
 • Цілодобовий виїзд адвоката;
 • Щоденний контроль стану ходу справи

Банківське право, пошук і повернення активівУ зв’язку з виникненням спірних ситуацій у банківській сфері, ускладненнями в сфері кредитних правовідносин, як наслідок звернення банками стягнення на заставлене фізичними і юридичними особами майно, частішає неповернення коштів за депозитними договорами, трапляються випадки неправомірного нарахування відсотків і штрафних санкцій за кредитними зобов’язаннями, а також заборгованості, що зросла необгрунтовано. Розшук активів у різних юрисдикціях, визначення стратегії подачі позовних вимог, ефективні заходи для забезпечення їх отримання — всі ці проблеми кваліфіковані юристи Peregrin Capital Group вирішать позитивно для клієнта шляхом:

 • надання правової допомоги при укладенні кредитних і депозитних договорів, договорів застави, поруки, переведення боргу та заміни боржника;
 • досудового врегулювання спорів;
 • рефінансування і реструктуризації заборгованості;
 • перегляду й стягнення неправомірно нарахованих відсотків і штрафних санкцій за кредитним договором;
 • представлення інтересів в судах всіх інстанцій;
 • юридичний супровід виконання судових рішень;
 • сприяння в пошуку і поверненні активів;
 • комплексного захисту прав клієнта при наданні банківських послуг.

Захист честі, гідності та ділової репутаціїЧесть і гідність особистості, а також ділова репутація фізичної та юридичної особи нерозривно пов’язані із законними правами на захист честі, гідності та ділової репутації, оскільки їх обмеження або посягання на них тягнуть за собою зниження певного статусу в правовідносинах з іншими суб’єктами, економічні ризики і втрати . Команда професійних юристів Peregrin Capital Group готова запропонувати Вам правові консультації, правову експертизу, судовий захист та медіацію у даній категорії справ шляхом:

 • правового захисту прав фізичних та юридичних осіб даної категорії справ у державних та інших органах, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;
 • спростування недостовірної інформації та захисту честі, гідності та ділової репутації від зазіхань фізичних або юридичних осіб;
 • судового захисту честі, гідності та ділової репутації в судах України всіх інстанцій, а також в судах іноземних держав;
 • стягнення відшкодування матеріального збитку і моральної шкоди, заподіяної поширенням недостовірної інформації.

Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування (Government Relations)

Фахівці компанії Peregrin Capital Group готові супроводжувати Вас у взаємовідносинах державно-приватного партнерства, запропонувати ряд послуг з налагодження комунікації як всередині самої компанії, між її окремими підрозділами (PR, відділ маркетингу, інформаційно-аналітичне управління та ін.), так і з зовнішніми суб’єктами, проведення моніторингу діяльності органів влади та засобів масової інформації, здійснення взаємодії з профільними галузевими асоціаціями, взяття участі в супроводі проектів і роботі консультативних рад при органах влади.

Складена команда Peregrin Capital Group допоможе Вам у таких проблемних питаннях:

 • супровід інвестиційних проектів;
 • сприяння та участь у проектах державно-приватного партнерства;
 • надання експертних оцінок;
 • запобігання маніпуляцій з даними соціологічних опитувань;
 • участь в соціальних проектах, благодійність, позиціонування діяльності компанії як соціально відповідальної;
 • усунення репутаційних і корупційних ризиків.
IT-право

Завдяки високій кваліфікації та багатому досвіду юристів та експертів, що консультують з широкого спектру профільних питань технологічні компанії, ІТ-компанії, наукові установи, наша практика з інтелектуальної власності та інформаційних технологій є однією з провідних.

Для вирішення клієнтських завдань, юристи Peregrin Capital Group надають комплексну юридичну підтримку в ході реєстрації, передачі, використання та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі торговельні марки, винаходи, корисні моделі, авторські права, доменні імена і т. п. Ми здійснюємо due diligence об’єктів права інтелектуальної власності, готуємо проекти договірної документації, беремо участь в переговорах при укладанні угод, а також захищаємо права клієнтів на результати інтелектуальної, творчої діяльності в патентних відомствах, митних та правоохоронних органах, судах та міжнародному комерційному арбітражі.

Peregrin Capital Group консультує з регуляторних питань у сфері інформаційних технологій, ЗМІ, телекомунікацій та Інтернету, включаючи питання захисту персональних даних, комерційної таємниці і здійснення криптографічної діяльності, а також пов’язаних з ними кримінально-правових та інших ризиків. Крім того, наші юристи представляють інтереси клієнтів у справах про захист ділової репутації і дотримання законодавства про рекламу.

Юристи Peregrin Capital Group співпрацюють з патентними відомствами та антимонопольними органами, беруть участь у розвитку законодавства та діяльності профільних комітетів бізнес-асоціацій.

Наші послуги:

 • захист ІТ-компаній від незаконних слідчих дій;
 • консультування з питань передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності за ліцензійними, франчайзинговими та іншими договорами; супровід угод, таких як злиття/поглинання та створення спільних підприємств;
 • захист прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • протидія виробництву та ввезенню контрафактної продукції, розробка і реалізація антипіратських програм в національному та міжнародному масштабах;
 • представництво інтересів клієнтів в патентних, митних та антимонопольних відомствах;
 • консультування з питань ведення бізнесу через Інтернет, включаючи електронну торгівлю, захист прав власників доменних імен та протидію кіберсквотингу та інших порушень у мережі Інтернет;
 • консультування з питань, пов’язаних з розробкою, реалізацією та сертифікацією програмного забезпечення та багатьох інших питань у галузі інформаційних технологій;
 • консультування щодо захисту персональних даних, а також ліцензуванню криптографічної діяльності;
 • представництво інтересів в правоохоронних органах у кримінальних справах, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, питаннями конфіденційності, а також порушенням законодавства про надання криптографічних послуг;
 • реєстрація товарних знаків та інших об’єктів промислової власності;
 • консультування з питань ліцензування та реєстрації телеканалів, операторів DTH, засобів масової інформації;
 • податкове консультування.

Pro bono

Практика Pro bono (від лат. Pro bono publico — заради суспільного блага) — це професійна робота, яка надається на добровільних засадах і без оплати в якості громадської діяльності.

Лише провідні юридичні компанії можуть дозволити собі діяльність Pro bono, адже для цього необхідно виділення високопрофесійних фахівців та спеціальних ресурсів для надання послуг за рахунок юридичної компанії.

Юридична компанія Peregrin Capital Group здійснює практику Pro bono у сферах медичного і фармацевтичного права, IT-права, цивільного та кримінального права, інших галузях права.

До практики Pro bono залучені співробітники компанії, які є фахівцями відповідної галузі права, юристами-практиками та адвокатами, науковими працівниками провідних університетів Харкова, авторами чисельних праць.

Для надання послуг Pro bono, юристи компанії Peregrin Capital Group:

 • разом з Вами визначать цікаву тематику та формат співпраці;
 • проведуть відкриті безоплатні лекторії, семінари та майстер-класи для керівників та працівників Вашої компанії, установи чи організації, з урахуванням профілю Вашої діяльності;
 • стануть Вашим провідником в юридичній площині Вашої сфери діяльності.

Юридична компанія Peregrin Capital Group запрошує Вас до співпраці на ниві розвитку права в Україні.

Консультант-куратор
напрямку
employees-savchenko-big Віктор Савченко